שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

אב שמינה מוהל למול את בנו האם מותר לאכול קודם המילה וכן בחנוכה אשה או בחור בן ספרד שאינם מדליקים נרות בעצמם האם מותר להם לאכול

כן.

מקורות: יעוי' מ"ב סי' תע סוף סק"ו.

מק"ט התשובה הוא: 4334

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות