שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם אפשר לדלג על תחנון כאשר היה עיכוב גדול בתפילה והציבור מותשים

כלל יסודי הוא שא"א לדלג על דברים שנקבעו בסדר התפילה ובפרט תחנון שהוא נזכר בבבלי (מגילה כב) וירושלמי (ברכות) וכבר נוהג מימות התנאים (ב"מ פרק הזהב) אע"פ שאין עושים ממש נפילת אפיים האידנא כמ"ש המשנ"ב מ"מ כבר נקבע בסדר התפילה וא"א לשנות בסדר התפילה.

ואע"פ שיש נידון אם נפילת אפיים הוא חובה או לא ובגמ' משמע שלא נקטו עליהם כחובה גמורה עי"ש ובשם האר"י הובא שהוא חובה ולגבי והוא רחום כ' הפוסקים שמי שאינו אומרו הוא פורץ גדר, מ"מ לשנות מסדר התפילה בציבור ודאי שא"א.

ויש הוראה מהחזו"א לגבי לדלג פסוד"ז בציבור כדי להספיק להתפלל שמונ"ע עם הנץ החמה שאי אפשר בציבור מכיון שמשנה את צורת התפילה בציבור.

וידוע שהרבה פוסקים כ' כנגד המבטלים תחנון בימים שמן הדין א"א לבטל בהם תחנון (עי' בספר דברי תורה ועי' באישי ישראל מה שהביא מפוסקי זמנינו הגריש"א והאג"מ ועוד, ועי' מה שציין הרבה בפסקי תשובות), וכ"ש לבטל מחמת טורח ציבור שבזה אין נידון כלל להתיר לדלג על תחנון.

מק"ט התשובה הוא: 5927 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/5927

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות