שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מעיל שחתוך מאחור האם חייב בציצית

אם אין החתך אינו מגיע לרוב המעיל שרובו אינו פתוח פטור מן הציצית.

מקורות: שו"ע.

מק"ט התשובה הוא: 4366

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות