שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

ממתי אפשר לברך ברכות התורה בבוקר

‏כל שעה שקם בלילה לאחר שינת קבע מברך ברכות התורה.
מקורות: מ"ב מז ס"ק כח כט.

מק"ט התשובה הוא: 3644

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות