שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי ששוכר דירה ועדיין לא שילם את שכר הדירה האם יכול להדליק שם נר חנוכה

יכול להדליק למרות שעדיין לא שילם את חובו, משום שהיא נחשבת עומדת לשימושו לכל דבר, והחוב הוא הסדר צדדי שצריך לעמוד בו מול המשכיר.

מק"ט התשובה הוא: 4123

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות