שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מה העצה בשבת למי שידיו יבשות ומציק לו

העצה היא שיתן שמן מחוץ למקום המכה איפה שהעור שלו בריא, והשמן יוכל לרדת משם לאזור המכה (או"ח סי' שכח סכ"ב), וזה מותר גם במקומותינו שאין רגילות לסוך שמן (משנ"ב שם ס"ק עז).

עצה נוספת אם הידיים אינם כבר יבשות ופצועות אלא רק חושש שיתייבשו ויפצעו, באופן כזה שכרגע הם עדיין בריאים אין איסור לסוך אותם שמן (חוט שני פפ"ט ס"ק לו).

ועי' עוד בתשובה מק"ט 4371 האם מותר לסוך בשבת שמן על הידים בזמנינו וכו'.

מק"ט התשובה הוא: 6085

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות