שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

למה אין רגילות נפוצה כיום לאכול אווזים

תהליך הפיטום של האווזים עלול לגרום בעיות כשרות בצוואר האווז.

מקורות: עי' רמ"א יו"ד ס"ס לג ובפת"ש שם בשם שו"ת פרי תבואה סי' טו.

מק"ט התשובה הוא: 5158

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות