שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כשאוחז באמצע קדושת יוצר ושומע קדושת חזרת הש"ץ מה יעשה

יאמר עם הציבור ושוב יאמר מתחילת הענין שאוחז בו ביוצר, ואם יצא שאמר ב' פעמים הקדושה, באופן כזה יאמר פעם השניה בלחש.

מקורות: לענין האוחז באמצע ברכת יוצר, כ' המשנ"ב שיאמר רק קדוש וברוך שזהו עיקר קדושה ולא ימלוך וכ"ש שלא יאמר נקדש ושאר דברים שמוסיפין בשבת וכל זה אפילו בין הפרקים לא יאמר [משנ"ב סו יז], ואמנם יש חולקים שיאמר גם ימלוך אבל כך פסק המשנ"ב.

ונראה דאין לחלק בין אם אוחז באמצע קדושת יוצר או באמצע חלק אחר בברכת יוצר, דמאחר וחז"ל תקנו ג' קדושות, וכ"ה ע"פ קבלה כמ"ש בשו"ע בהל' תפילין, הלכך אינו כדאי שיאמר קדושה אחת שתעלה לו לב' קדושות.

הלכך יאמר עמהם פסוקי קדושה דקדוש וברוך היכן שפוגע בו הש"ץ כשאומר הש"ץ קדושה, ושוב יאמר מתחילת הענין שהפסיק באמצעו, ואם ממש כשאמר קדוש פגע בו הש"ץ יכוון לקדושת הש"ץ ושוב יאמר בלחש שוב מאחר שמותר לומר בלחש ב"פ כמ"ש התוס' בשם הירושלמי וכמ"ש הגרשז"א לענין הגיע לויכולו בליל שבת עם הציבור, ושם ג' ויכולו הוא רק תקנה אטו שבת שחל ביו"ט כמ"ש הראשונים והו' בשו"ע, כ"ש כאן לענין ג' קדושות.

ומה שכתבת במכתב שאלתך לצרף הדעות שקדושת יוצר אינה נאמרת ביחיד, ולכך יש מקום שיכוון שקדושה של עכשיו תהיה לקדושת שמונ"ע, לא נראה לעשות כן, דחומרא דאתי לידי קולא הוא, דלדידן לפי מה שנפסק לפי המנהג שאומרה ביחיד כמ"ש רמ"א ומשנ"ב, א"כ מפסיד בזה קדושת יוצר וכנ"ל, וגם אם יעשה תנאי לא יועיל, דהרי בלאו הכי גם לדידן פעם ראשונה שאומר קדושה הרי יכוון לקדושת חזהש"ץ וכנ"ל, וכמו"כ הרי סו"ס יצטרך לומר שוב פעם בשביל הצד שקדושת יוצר נאמרת ביחיד, ויאמרנה בניגון כדין קדושת יוצר ביחיד.

מק"ט התשובה הוא: 2582 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/2582

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות