שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שמתפללים מאחוריו ואינו יכול לפסוע בסיום תפילתו, האם מתברך בברכת כהנים כהוא עומד מאחורי הכהנים

הוא מתברך על אף שהוא עומד מאחורי הכהנים מכיון שדינו כאנוס כדין עם שבשדות, ואינו מחוייב להתפלל מראש יותר במערב בהכנ"ס מכיון שהוא אנוס שרוצה לכוון יותר בקדמת בהכנ"ס.

מקורות: מפי הגרמ"מ קארפ.

מק"ט התשובה הוא: 1556

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות