שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מה מברכים על מרק ירקות טחון

אם המרק טחון כולו, אם היה טחון מתחילה שהכל, ואם נטחן רק עכשיו ראוי לפטור בברכות על מאכלים אחרים, ואם אין לו מאכלים אחרים יברך שהכל.
ואם יש שם חלק לא טחון יברך עליו ויפטור גם את המרק, (שכן שאר המרק הטחון לא גרע מלהיות מרק ירק ויתכן שלזו כוונת הגריש"א דלקמן) אבל לא יביא ירק ממקום אחר ויברך עליו לפטור את המרק שכן זה אינו מוסכם שפוטר.

מקורות: ירקות טחונים מברכים עליהם שהכל (מ"ב ר"ב סקמ"ג), וכ"ש על המרק, ואם ניכרת צורת הירק, להמחבר מברך הברכה המקורית, ולהרמ"א לכתחילה שהכל לחשוש לדעות אחרות, ובדיעבד בכל מקרה יצא בברכה המקורית (רב, ז), אף בנימוחו לגמרי (מ"ב מב), ואם הירקות שלמים מברך אף על המרק הברכה המקורית של הירק (רה, ב), ואם התבשלו הירקות שלמים ונטחנו אחר כך יש בזה מחלוקת הפוסקים, ולכן אם יש ירק שלם במרק יברך עליו ויפטור גם את המרק (הגריש"א), ואם אין, יכול להוציא במאכלים אחרים בפה"א ושהכל, ואם אין לו יברך שהכל.

אך לא יברך על ירק אחר לכתחילה לפטור מרק זה, שכן אף על הירקות הטחונים גופא מברכים לכתחילה שהכל, (אולם זה תלוי במחלוקת הפוסקים האם פרי אחר פוטר פרי מרוסק לכתחילה להדעות שברכתו שהכל, ומכיון שאין הכרעה בזה בודאי עדיף לברך על דברים אחרים), ועוד שמסתבר מאוד שמרק טחון לא עדיף בברכתו מירקות טחונים.
דברי הפוסקים על מרק שנטחן אח"כ ראה בביאורים ומוספים בסי' ר"ה שם, ודבריהם על לפטור ירק מרוסק בירק שלם ראה שם סי' רב סקמ"ב.

מק"ט התשובה הוא: 1712

תשובה 1

  1. אין זה מוסכם, ותלוי בעוד פרטים, כגון אם עדין ניכר צורת הירק.
    עי' או"ח ס' רב ס"ז במחבר ז"ל וברמ"א ז"ל ובנו"כ.
    [הערת מחבר התשובה: התשובה הגיעה להרב המשיג באופן חלקי בדוא"ל, ולכן לא היה לפניו את הפירוט והשיטות, ועל זאת היתה השגתו, ונשמח תמיד לקבל הערות והארות].

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות