שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כלי שיש הברגות במבנה הכלי, האם צריך להסיר אותם לפני טבילת הכלי

אין צריך.

מקורות: ראה יו"ד רב לענין ידות הכלים.

מק"ט התשובה הוא: 1805

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות