שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לשתות קפה לפני שמגישים אוכל לחיות שבבית?

מותר:
מקורות: ראה מ"ב.

מק"ט התשובה הוא: 1544

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות