שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לאכול מאכל שהתבשל בסיר חלבי אחרי שאכלתי מאכל שהתבשל בסיר בשרי נקי מבשר

מותר אפילו חלב ממש אחרי מאכל כזה, כמו שביארתי בתשובה הסמוכה.

מקורות: רמ"א יו"ד פט, ג.

מק"ט התשובה הוא: 1924

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות