שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

בעת מתקפת טרור על עם ישראל האם מותר לומר תהלים ותחינות בציבור בשבת

מותר.

מקורות: ראה שו"ע הל' שבת רפח, ט, והל' תענית תקעו, יג.

מק"ט התשובה הוא: 2242

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות