שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

הדליק נרות וראה שלקח את נרות חברו, מה דינו?

עי' במשנ"ב שיכול להשתמש במי חבירו לנט"י של שחרית אם יתן לו מים אחרים, ואף ששם אינו יכול ללכת למלאות מכיון שאינו הולך ד"א, מ"מ גם כאן חבירו נותן לו זכות שימוש אם יחזיר לו, כמ"ש הפוסקים על שימוש במצוות באופן שאינו מזיקו, והש"ך סובר דגם שלא במצוות, ואף ששם לענין דברי חול הקצה"ח חולק, עכ"פ יש ללמוד לעניננו מדברי המשנ"ב כנ"ל, ואף מה שהחמירו בספרים הוא מחמת שמזיקו, ובשימוש ארעי בספרים נקטו הבתראי שאין מקפיד.

ולענין אם אינו משלם והטעות היתה שחשב שזה שלו, באופן כזה הרי זה מצוה הבאה בעבירה בשוגג שלא יצא ידי חובתו.

מק"ט התשובה הוא: 4173 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4173

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות