שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לעשות קריקטורות המשדרות לעג למבנה גוף מסויים

אין לעשות כן.

מקורות: עי' מו"ק כח בראשונה היו וכו' מפני כבודן של נדות חיות וכו' וכל הענין.

מק"ט התשובה הוא: 3303

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות