שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר למי שהוא בשנת אבל על אביו לבקר ולשמוח בחתונה של חבר

התשובה הכללית בזה שאסור, אך למעשה יש אופנים שמותר לפי צרכים מסויימים או בשלבים מסויימים בחתונה בכפוף לתנאים מסויימים, יעוי' בשו"ע ורמ"א ביו"ד סי' שצא.

ולכן הייתי מציע לפרט את צדדי השאלה ככל האפשר, כגון לאיזה צורך הביקור והאם הכוונה היא להיות בכל החתונה, או בביקור לכמה דקות, ובחתונה של מי מדובר, ואם רוצה לאכול, ואם כבר עברו ל' יום, ויתר הפרטים הרלוונטיים, ואז נשמח להשיב בפירוט יותר ע"פ דברי הפוסקים בענין.

מק"ט התשובה הוא: 5351

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות