שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לילדים בשבת לשחק במשחק שיש בו כסף משחק

מותר מכיוון שלא מדובר בכסף אמיתי.

מקורות: כך כתב בספר אור לציון, וכ"כ הגרשז"א אולם לד' הגרנ"ק שאף שמצד הדין מותר ראוי שלא להרגילם בזה עי"ש.

מק"ט התשובה הוא: 1456

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות