שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לזרוק אריזה שכתוב עליה המילה שבת

מותר.

מק"ט התשובה הוא: 2873

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות