שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר להתפלל מול קטטר חדש שמוכן מעל כל מיטה בבית החולים

תשובה מותר, דאין הזמנה מועילה לאסור עביט.

מקורות: חזו"א או"ח ק"ש סי"ז, וז"ל, דינים העולים גרף של מתכת או של זכוכית כל שהוא נקי ואין בו ריח קורא כנגדו, של עץ ושל חרס דינו כצואה אף שהוא נקי עכשיו, הזמינו לגרף ועדיין לא נפנה עליו קורא כנגדו וכן ניירות שהזמינן לקינוח קורא כנגדן, הזמינו לגרף ונפנה עליו פעם אחת אף שנקהו ולא נזדהם עדיין דינו כצואה ואפשר שאינו אלא מדרבנן וכו' עכ"ל.

וכ"כ הכה"ח סי' פז סק"ד שאין הזמנה מועילה לאסור עביט.

ויעוי' בהליכות שלמה פ"כ ס"ג שגם נקט כן, אלא שבדבר הלכה שם בסוף סק"ה לגבי ניירות של בית הכסא נקט של טעם למה אין בהם איסור לקרות כנגדן וצ"ע דתיפוק ליה שהי' כאן רק הזמנה כמו שנקט הגרשז"א עצמו כמו שהובא שם מנשמת אברהם ח"א עמ' נ' וכן בדבר הלכה שם בתחילת הס"ק הנ"ל בשם כתבי תלמידים, ונראה דאה"נ אלא לרווחא דמילתא הוסיף טעם שגם אינו מיוחד לבית הכסא.

מק"ט התשובה הוא: 2724 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/2724

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות