שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

במצב מלחמת פיקוח נפש כמו בזמנינו האם נשים יכולות להצטרף ללחימה

לא.

מקורות: אשה אין דרכה לעשות מלחמה, קידושין ב, ב, ראה חינוך תרג, ומ"מ במלחמת מצוה יוצאה, סוטה מד ע"ב, וכ' המפרשים דהיינו להספיק מים ומזון, ראה רדב"ז פ"ז ממלכים ה"ד, ועי' בשאר אחרונים בס' המפתח שם, ומ"מ בנידונינו שהוא בצבא של היום הידוע שהשתתפות הנשים שם הוא יהרג ואל יעבור כמו שפסק החזו"א להלכה והסכימו איתו שאר פוסקים, ואין ברור כלל שגברים יצאו מכלל זה, ואשה שהולכת לצבא צריכה לדעת שמניחה כל עתידה הרוחני על כף המאזניים.

מק"ט התשובה הוא: 2001 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/2001

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות