קטגוריות

שבת
96שאלות
, עוקבים
תפילה
74שאלות
, עוקבים
ברכות
56שאלות
, עוקבים
איסור והיתר
51שאלות
, חָסִיד
מועדים
39שאלות
, חָסִיד
הנהגות
37שאלות
, עוקבים
כשרות
34שאלות
, חָסִיד
ממונות
27שאלות
, חָסִיד
שונות
9שאלות
, עוקבים
סוגיות
5שאלות
, חָסִיד
זרעים
5שאלות
, חָסִיד
מאכלי גויים
3שאלות
, עוקבים
ריבית
2שאלות
, עוקבים
תפילין
1שְׁאֵלָה
, עוקבים
ציצית
1שְׁאֵלָה
, עוקבים
מלבושים
3שאלות
, עוקבים
בשר בחלב
0שאלות
, חָסִיד