שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שקידש האם יכול לקדש שוב לבני הבית

בקידוש של שבת בבוקר יכול לקדש שוב ולשתות מן היין, אבל בקידוש של ליל שבת אינו יכול לקדש שוב, אלא אם כן בני ביתו אינם יודעים לקדש לבד.
ומי שלא קידש ומקדש לאחרים בלי לאכול, יכול רק אם אינם יודעים, צרויך להיזהר לא לשתות מן היין, ולקדש שוב כדין במקום שיאכל.

מקורות: לגבי קידוש לילה ולגבי מי שאינו אוכל, או"ח רעג, ד, ולגבי קידוש של יום כן הורה הגרשז"א, וכן מפי הגרמ"מ לובין.

מק"ט התשובה הוא: 1557

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות