שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שעשה הבדלה על הכוס לפני שהתפלל תפילת מעריב האם יזכיר אתה חוננתנו במעריב

כן.

מקורות: משנה ברורה ריש רצד.

מק"ט התשובה הוא: 1548

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות