שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שמסר עצמו ליהרג בפיגוע, כדי שלא יידעו המחבלים מקיומם של שאר משפחתו, ובכך ניצלו, מה דינו

על אף שאם הוא לא היה יוצא לקראת המחבלים היו הם מחפשים והורגים גם אותו וגם את כל בני הבית, אך מצד הדין הוא לא היה מחוייב במה שעשה, אלא שבודאי מצוה גדולה עשה ודבר הגון מאוד.

מקורות: משנה תרומות ח, יו"ד קנז א, שיירי כנה"ג הגב"י לה ודרכי תשובה נא, מפרש תענית יח, ב.

מק"ט התשובה הוא: 1635

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות