שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

זרק דם העולה כדי לאכול מבשרה למחר האם פיגול

מחלוקת תנאים והלכה שאינו פיגול.

מקורות: זבחים כח ע"א ועוד לענין דבר שאין דרכו לאכול, ומוכח שם דקאי גם על בשר עולה וכל מה שנכלל בשם זה עי"ש, וראה הלשון במדרש הגדול על בשר עולה ויקרא ז, יח.

מק"ט התשובה הוא: 1636

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות