שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לשים מלח על סלט ירקות סמוך לסעודה בשבת

יש בזה כמה חילוקי דינים וירקות שמשמשים לעיבוד הדבר הוא בעייתי בסלט ירקות, וההיתר הוא אם שופכים תיכף אחר המלח שמן או שופך חומץ מעט שמחליש כח המלח.

מק"ט התשובה הוא: 2244

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות