שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר להדליק תזמורת ביום שישי על שעון שבת שידלק בשבת?

לכתחילה אסור, אך שעון מעורר שניכר וידוע לכל שמכוונים אותו מאתמול, מותר אף לכתחילה, ראה סימן רנב, ה.

מק"ט התשובה הוא: 1567

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות