שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

איך ללמוד ולהבין את שער הייחוד בספר חובות הלבבות

מכיוון שהתרגום המצוי הוא קשה להבנה, ומאידך על שער הייחוד אין הפירוש של לב טוב, לכן מומלץ לפחות בשער הייחוד להשתמש בתרגום מחדש לחובות הלבבות שתורגם בזמנינו, ואין מניעה שלא להשתמש בו גם בשאר שערי הספר חובות הלבבות מכיון והוא כתוב בשפה קלה יותר.
אין כאן התייחסות לעצם הנידון אם ללמוד משער הייחוד או לא.

מק"ט התשובה הוא: 1565

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות