קטגוריות

שבת
117שאלות
, עוקבים
מועדים
115שאלות
, חָסִיד
תפילה
89שאלות
, עוקבים
ברכות
71שאלות
, עוקבים
הנהגות
68שאלות
, עוקבים
איסור והיתר
72שאלות
, חָסִיד
ממונות
49שאלות
, חָסִיד
כשרות
38שאלות
, חָסִיד
סוגיות
23שאלות
, עוקבים
שונות
18שאלות
, עוקבים
מלבושים
22שאלות
, עוקבים
זרעים
9שאלות
, חָסִיד
תפילין
5שאלות
, עוקבים
מאכלי גויים
3שאלות
, עוקבים
ריבית
2שאלות
, עוקבים
ציצית
2שאלות
, עוקבים
בשר בחלב
2שאלות
, חָסִיד
אקטואליה
2שאלות
, עוקבים
בהמתנה
0שאלות
, עוקבים