מחיקת חשבון

מחק את החשבון ואת כל הנתונים מאפליקציית מאגר שאלות ותשובות בהלכה