Frequently Asked Questions and Answers found in Halacha

Rabbi Akiva Moshe Silver

האם מותר למתווך צדקה לקחת לעצמו אחוזים על הצדקה שמתרים שכר בטלה

עי' בספר מנחת תודה עמ' תב שכתב וז"ל רבינו [הגרח"ק] אמר בשם אביו [הסטייפלר] שמשולח יכול לקחת שלושים וחמש אחוז, וסיפר [הגרח"ק] שפעם אחת דיבר משולח בבית הכנסת לתרום לישיבה, והחזו"א אמר לאחד שאם אתה רוצה לתרום תתן לישיבה באופן ישיר ולא דרכו כיון שהחזו"א ידע שלוקח יותר ממה שצריך עכ"ל, ומ"מ הכל לפי הענין, דאם האחוזים הם הרבה יותר משכר הטירחא המקובל בדברים דומים החי יתן אל לבו שלא לזלזל בכספי צדקה, וכן בשם הגראי"ל יש שמועה שהקפיד על מי שלקח אחוזים בודדים מצדקה כאשר היה מדובר על סכום גדול.

מק"ט התשובה הוא: 7545 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/7545

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9716!trpenLeave an answer!trpst/trp-gettext!trpen

!trpsttrp-gettext data-trpgettextoriginal=9723!trpenRelated Questions!trpst/trp-gettext!trpen