שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שצריך עזרה בנעילת נעליים ונועל נעלי בד וגומי וסגירה בלי קשירה, ויותר נוח למסייעים לו לסגור את נעל ימין לפני נעל שמאל, האם בזה עליו לבקש מהם שיעשו דוקא סגירת שמאל לפני סגירת ימין

באופן כזה אינו צריך לבקש מהם להקדים.

מקורות: גם מה שפירטתי בתשובה הקודמת שראוי לחשוש לפוסקים המצריכים להקדים סגירה בשמאל גם באופן כזה, מ"מ כשהם נוח להם שלא להחמיר ונוהגים כדין מכמה טעמים שהתבארו בתשובה הקודמת, ומסייעים לו בלבישת הנעל, לכן אינו צריך לומר להם שיתאמצו יותר.

מק"ט התשובה הוא: 2577

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות