שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מה השיעור והגדר של החיוב לשמח חתן שלא יעבור בחמישה קולות

אף שאין שיעור למעלה בהכנסת כלה אבל גם אין שיעור למטה, וכמו שמצינו גם לענין הלוואת המת שג"כ אין לו שיעור (וכל אלו בכלל גמ"ח שבגופו עי' במפרשים רפ"ק דפאה), ובליווי ד"א יוצא חובתו, אף שיש הרבה מלווים כל אחד הוא חלק מהרבים המלווים העושים את המצוה, וגם כאן השתתפות בריקודים כ"א יש לו חלק, ולפעמים יתכן שטירחת הגעה ונוכחות בלבד הוא שמחת החתן כגון באדם חשוב שיש לחתן שמחה מנוכחותו, ועי' בקידושין ז ע"א, והכל לפי הענין.

מק"ט התשובה הוא: 1991

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות